Условия за ползване

Тези условия за ползване ("Условията") осигуряват взаимните права и задължения, свързани с използването на Уебсайта от Потребителите. Ние си запазваме правото да правим промени на тези Условия без да известяваме предварително Потребителите. Всяка промяна на Условията ще бъде публикувана на Уебсайта и, когато е подходящо, известена на Потребителите чрез имейл.

Дефиниции I

 1. Използваните с главни букви изрази в тези Условия имат следното значение:

Уебсайт означава https://book-of-ra-igri.com и локализираната му версия, преведена на други езици, които са налични или на поддомейните на book-of-ra-igri.com, или на отделни домейни.

Множествените местоимения от първо лице като Ние, Нас, или Наши се отнася за оператора на Уебсайта.

Потребител означава физическо или юридическо лице, което има достъп до и използва Уебсайта. Потребителите също са посочени с местоимения от второ лице като Вие или Ваши.

Гаранции имат значението, дадено им от раздел 5.1 от тези Условия. Политиката за защита на поверителността и Политиката за поверителност означават защита на личните данни и политиката за защита на поверителността на Уебсайта, посочена в раздел 6 на тези Условия. Данни означава цялата информация, която Потребителя дава на Уебсайта. Бисквитка е кратък текстови файл, поставен в компютъра Ви от Уебсайта или трети страни при достъп до Уебсайта. Закони за защита на данните означава всички приложими закони, свързани с личните данни, включително Директива 96/46/EC или Общият регламент относно защитата на данните (GDPR) и всички национални закони или регулации. GDPR означава Общият регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679. Закон за бисквитките на ЕС означава директива 2002/58/EC на Европейският парламент и Съвета на ЕС от 12 юли 2002 г., изменени през 2006 и 2009 г.

Общи условия II

 1. Уебсайтът има ролята на доставчик на независима информация и ръководство за лица, интересуващи се от игри в онлайн казина и не е доставчик на онлайн хазартни услуги. Всяка информация, публикувана на Уебсайта, е изцяло с информативен характер и в никакъв случай не трябва да се счита за правен съвет.
 2. Ние полагаме всички усилия да се уверим, че публикуваната в Уебсайта информация е точна, но поради постоянно променящата се среда в онлайн хазартната индустрия, ние не можем да гарантираме точността на информацията, представена в Уебсайта. Ние не носим отговорност за нанесени щети в резултат от употребата на информацията, намираща се на Уебсайта.
 3. Уебсайтът съдържа външни препратки към уебсайтове на трети страни. Уебсайтът няма контрол над съдържанието на уебсайтовете на тези трети страни и не носи отговорност за това съдържание. Ние Ви съветваме да прочетете всички правила и условия за използване на уебсайтове на трети страни преди да вземете участие в хазартни дейности.
 4. Чрез достъпа и използването на Уебсайта, Потребителят се съгласява с тези Условия и Политиката за защита на поверителността и потвърждава, че той или тя разбира и ще спазва тези Условия и Политиката за защита на поверителността.
 5. Ние бихме желали да информираме Потребителите като субекти на данни, чиито данни се използват от Уебсайта, че със съгласието си с написаното в Политиката за защита на поверителността, те също се съгласяват с обработката на личните данни, необходими за правилната употреба на Уебсайта в съответствие с тези Условия. За повече информация, свързана с обработката на данните на Потребителя, моля вижте раздел 6 от тези Условия.
 6. Чрез достъпа до Уебсайта, Потребителят, който е истински човек, потвърждава, че е поне на 18 годишна възраст и притежава пълна правоспособност. Достъпът до Уебсайта е забранен за лица под 18 годишна възраст, или възрастта, на която онлайн хазарта е забранен от законодателството на Потребителя. Отговорността да се прецени дали е законен онлайн хазартът според законодателството е изцяло на Потребителя, както и проверката на други законови изисквания, които са в сила.
 7. Ние можем да ограничим достъпа до целия Уебсайт, или до определени части от него, или съдържание от него за Потребители, идващи от определени държави или територии, с цел да се съобразим с местните законовите разпоредби.
 8. В случай, че Потребителят намери неточност на информацията, публикувана на Уебсайта, или смята, че Уебсайтът по някакъв начин не е в съответствие със законовите разпоредби на държавата на Потребителя, моля свържете се с нас на [email protected]. Ние възнамеряваме да положим всички усилия, за да сме спазваме законите на всички държави, в които Уебсайтът е достъпен за Потребители.
 9. В случай, че някоя част от Условията не е в съответствие със законовата рамка на държавата на Потребителя, останалите части от Условията остават в сила.
 10. Логата на Казино Гуру, търговските марки и текстове, публикувани на Уебсайта, представляват наша интелектуална собственост. Логата и търговските марки на онлайн казина, хазартни доставчици и доставчици на платежни услуги са обект на интелектуална собственост, принадлежаща на съответните оператори на тези казина, хазартни платформи и платежни услуги. Ние публикуваме тяхното лого и търговска марка на Уебсайта с единствената цел да посочим услугата, предоставяна от съответните собственици на търговски марки (добросъвестно използване). Копирането на съдържанието в други уебсайтове е позволено само с работещи проследяеми обратни връзки във формата на <a> html таг или с нашето предварително одобрение. Съдържание или части от съдържание могат да бъдат публикувани в Wikipedia.org просто с обратна връзка без проследяване с <a> html таг).

Правила на форума III

 1. Когато влиза и използва форума, Потребителят се съгласява да не публикува материали (постове, линкове или изображения), които са фалшиви, клеветнически, неточни, обидни, вулгарни, омразни, тормозни, нецензурни, скверни, сексуално ориентирани, заплашителни, дискриминационни, навлизащи в личното пространство на други, със съдържание за възрастни, защитени с авторски права материали без разрешението на собственика на авторските права или да публикува материали или информация, която по всякакъв друг начин нарушават правата на трети страни или действащите закони.
 2. Всякакви обидни действия или поведение, включително публикуване на едно и също съобщение на повече от един пост или раздел на тема, спамене, повторение, използване на последователни букви, пирамидни схеми и ходатайстване, публикуване на промоции, реклами, рекламни материали или бонуси, или изпращането на масови лични съобщения, или имейли са стриктно забранени.
 3. Всяко обидно поведение няма да бъде толерирано и ако бъде установено такова поведение, нашият екип от администратори си запазва правото да премахне, редактира и затвори всеки един отговор на тема или акаунт на Потребител по всяко време, без предварително известие.
 4. Съобщенията, публикувани във форума изразяват вижданията и мненията на индивидуалните Потребители и по никакъв начин не влияят на нашите виждания и мнения. Администраторите на Уебсайта не четат и не преглеждат активно съобщенията във форума и ние не носим отговорност за съдържания, публикувани във форума.
 5. Ние си запазваме правото да разкрием самоличността на Потребителя (или всяка свързана с него информация, събрана от Уебсайта) на компетентните органи в случай на официална жалба или правни действия, предприети в резултат на ситуация, причинена от действията на Потребителя във форума.

Услуга посредничество при спорове IV

 1. Уебсайтът предлага безплатна услуга за посредничество при спорове, целяща управлението на жалбите, подадени от Потребителя и произхождащи от транзакции при игра, срещу всеки хазартен оператор, независимо от размера на оспорваната сума. Потребителите могат да подадат жалба като попълнят формата, налична тук.
 2. Чрез подаване на жалба към Уебсайта, Потребителят ни оторизира да го представляваме пред съответния онлайн хазартен оператор и се съгласява, че след като е подадена жалбата, Потребителят ще вземе активно участие в последващата дискусия и посредническия процес. В индивидуални случаи може да поискаме от Потребителя или да (i)изпрати оторизиран имейл (във формат, който може да бъде изтеглен тук) към съответния онлайн хазартен оператор или (ii) да ни даде официално разрешение да представляваме Потребителя лице в лице в посредническия процес срещу онлайн хазартния оператор, като шаблонът може да бъде свален тук.
 3. Чрез подаване на оплакване към Уебсайта, Потребителят ни дава право да изискваме и/или получаваме от онлайн хазартния оператор информация, която е свързана с акаунта на Потребителя в казиното, данни за регистрацията, хазартни регистри и дейност и/или всяка друга информация, която може да ни помогне да идентифицираме проблема в детайли и да излезем с обосновано и справедливо решение.
 4. Ние си запазваме правото да откажем или спрем обработката на жалбата по всяко време, ако тя е лекомислена или неоснователна, ако Потребителят не сътрудничи в работата по жалбата и посредническия процес, или ако не предостави достатъчно доказателства в полза на жалбата на Потребителя, ако Потребителят е нарушил правилата на засегнатия онлайн хазартен оператор, или ако държанието на Потребителя по време на комуникация с екипа на Уебсайта е обидно, пренебрежително или неуважително.

Гаранции V

 1. В определени случаи, ние можем (но не сме задължени от закона да го правим) да издадем гаранция за плащане към Потребителя, играещ в избрани онлайн хазартни платформи, публикувани на Уебсайта, гарантирайки плащането на индивидуални парични награди, или баланса на акаунта на играч, дължим на засегнат Потребител, ако въпреки законовото искане на Потребителя, съответният онлайн хазартен оператор отказва да плати поисканата от Потребителя сума ("Гаранциите").
 2. Гаранциите са ограничени до 10,000 EUR (или еквивалент в различна валута, калкулиран използвайки текущия обменен курс на Европейската Централна Банка по време на плащането) на Потребител.
 3. Гаранциите ще важат само за плащания на индивидуални награди или баланса на акаунта на играч, дължим на Потребител от платформа за онлайн хазарт, обозначена с щампа „Гарантирано плащане" на Уебсайта по времето на регистрацията на Потребителя в уебсайта на онлайн хазартната платформа.
 4. Ние ще платим Гаранция на засегнат Потребител само ако:

Регистрацията на Потребителя в сайта на онлайн платформата за хазарт е направена чрез линк, наличен на нашия Уебсайт. Ние Ви съветваме да се свържете с екипа по поддръжка на клиенти на съответната хазартна платформа, за да потвърдите, дали Вашата регистрация е направена чрез линк, публикуван на Уебсайта ни. Потребителят е подал жалба към Уебсайта в съответствие с раздел 4 от тези Условия; и ние решим по наше усмотрение, че съответната онлайн хазартна платформа е действала в противоречие с правилата на нашия кодекс за справедлив хазарт.

Политика за защита на поверителността VI

Тази Политика за защита на поверителността се отнася за Потребителите на Уебсайта, както и за собственика и оператора на Уебсайта. Ние се отнасяме с поверителността на информацията на Потребителите много сериозно. Тази политика се отнася за всички Данни, събирани от Нас, или предоставени от Потребителя във връзка с използването на Уебсайта.

Обхват на Политиката за защита на поверителността

Тази Политика за поверителност се прилага само за нашите действия и действията на Потребителите по отношение на този Уебсайт. Тя не важи за други уебсайтове, които могат да бъдат достъпни от този Уебсайт, включително, но не само, всякакви линкове към онлайн казина.

За целите на действащите закони за Защита на данни, Ние сме „администратор на данни". Това означава, че Ние определяме целите и начините, по които се обработват Данните.

Събирани данни

Ние може да събираме следните Данни, които включват лични Данни от Потребителите, в съответствие с тази политика за поверителност:

Информация за контакт, като имейл адрес Автоматично събирана информация, като IP адрес, вид уеб браузър и операционна система.

Как се събират Данните

Ние събираме данни по следните начини:

Данни, предоставени Ни от Потребители Автоматично събирани Данни

Данни, предоставени Ни от Потребители

Ние събираме Данни, предоставени от Потребители по многобройни начини, например:

Когато Потребителите се свързват с нас през Уебсайта, по имейл или всеки друг начин Когато Потребителите подават жалби с цел подобряване на услугите Ни (въпреки това, Потребителите не са задължени да подават жалба, нито да включват в нея имейл или други Данни)

Автоматично събирани Данни

Използване на Данни от Наша страна

Всеки елемент от гореспоменатите Данни може да бъде изискван от Нас от време на време, за да предоставим на Потребителите възможно най-доброто изживяване докато използват Уебсайта. По-конкретно, Данните могат да бъдат използвани от Нас за следните цели, в съответствие с тази Политика за поверителност:

Подобряване на нашите продукти и услуги други цели, за които Данните са Ни предоставени от Потребителя Ние може да използваме Данните Ви за горепосочените цели, ако Ние сметнем това за нужно за Нашите законови интереси. Ако Вие не сте доволни от нас, Вие имате правото да възразите според определени обстоятелства (вижте раздел 6.7). Ние не споделяме, даваме под наем или продаваме лична информация за Нашите Потребители на други хора или компании.

Защита на Данните

Ние използваме технически и организационни мерки за защита на Вашите Данни:

Ние съхраняваме Данните Ви на сигурни сървъри Само администраторът на Уебсайта има достъп до Данните Ви Мерките за защита на Вашите Данни включват мерки за справяне при подозрение за пробив в данните. Ако заподозрете всякаква неправилна употреба, загуба, или неоторизиран достъп до Вашите Данни, моля, уведомете ни като се свържете с нас на: [email protected].

Съхраняване на данни

Освен ако не се изисква по-дълъг период за съхраняване на данни от закона, Ние ще съхраним Данните Ви на нашия сървър за период, необходим да изпълним целите, посочени в тази Политика за поверителност, или докато Вие не поискате Данните Ви да бъдат изтрити.

Вашите права

Вие имате следните права във връзка с Данните Ви:

Право на достъп - правото да изискате копие на информацията, която Ние съхраняваме за Вас по всяко време, или правото да изискате от Нас да я променим, актуализираме или изтрием. Когато Ние сме правно възпрепятствани да го направим, Ние можем да откажем Вашето искане. Ако Ние откажем искането Ви, Ние ще Ви посочим причините за това. Право на промяна - правото Ви да промените Данните си, ако са неточни Право на изтриване - правото да поискате изтриване или премахване на Данните си от Нашите системи Право да ограничите употребата на Данните Ви - правото да Ни блокирате от използването на Вашите Данни или да ограничите начина, по който Ние ще ги използваме Право за преносимост на Данните - правото да поискате преместване, копиране или трансфер на Данните си Право на възражение - правото да възразите срещу Нашето използване на Данните Ви За да направите запитване, да упражните някое от правата си, посочени по-горе, или да оттеглите Вашето съгласие за обработката на Данните Ви, моля, свържете се с нас на: [email protected]. Ако не сте доволни от начина, по който сме обработили жалба, подадена от Вас във връзка с това как Ние боравим с Данните Ви, можете да отнесете жалбата си до съответните органи за защита на данни. Важно е Данните, които Ние съхраняваме за Вас да са точни. Моля информирайте Ни ако имате промени в Данните си по време на периода, в който ги съхраняваме.

Линкове към други уебсайтове

Уебсайтът предоставя линкове към други уебсайтове. Въпреки че Ние преглеждаме Уебсайтовете, на които поставяме линкове в детайли, Ние нямаме контрол над тези уебсайтове и не сме отговорни за съдържанието им. Политиката за поверителност не покрива използването от Ваша страна на такива уебсайтове. Ние Ви съветваме да прочетете политиката за поверителност или изявлението на другите уебсайтове преди да ги използвате.

Промяна в собствеността и управлението

Понякога Ние можем да разширим или да намалим бизнеса си и това може да включва продажбата и/или прехвърлянето на управлението на целия или част от Уебсайта. Данните, предоставени от Потребители, когато са свързани с която и да е част от бизнеса Ни, ще бъдат прехвърлени на новия собственик или новата контролираща страна и тя ще може, при условията на тази Политика за поверителност, да използва Данните за целите, за които първоначално са били предоставени на Нас. В посочените случаи, Ние ще предприемем стъпки с цел да осигурим защитата на Вашата поверителност.

Бисквитки

Уебсайтът може да постави и да използва определени Бисквитки на компютъра Ви. Ние използваме Бисквитки, за да подобрим изживяването Ви при използване на Уебсайта. Ние внимателно сме подбрали тези Бисквитки и сме предприели стъпки, за да сме сигурни, че поверителността Ви е защитена и уважена по всяко време. Всички Бисквитки, използвани от този Уебсайт, се използват в съответствие с действащия Закон за Бисквитки в ЕС. Вие можете да изберете да включите или изключите Бисквитките си в интернет браузъра си. По подразбиране, повечето интернет браузъри приемат Бисквитки, но това може да бъде променено. Вие може да изберете да изтриете Бисквитките по всяко време; но така Вие може да загубите записаната информация, която Ви позволява да получите достъп до Уебсайта по-бързо и ефикасно. Политиката за Бисквитките е налична тук.

Общи разпоредби

Не можете да прехвърляте Вашите права според тази Политика за поверителност на друг човек. Ние можем да прехвърлим Нашите права според тази Политика за поверителност, където считаме, че Вашите права няма да бъдат засегнати. Ако някой съд или компетентен орган констатира, че някоя от разпоредбите в тази Политика за поверителност (или част от разпоредба) е невалидна, незаконна или неприложима, тази разпоредба или част от нея ще, до необходимата степен, бъде считана за изтрита, а валидността и приложимостта на другите разпоредби от Политиката за поверителност ще остане незасегната.

Заключителни разпоредби VII

 1. В случай на разлика между версията на английски и версиите на други езици, трябва да бъде прилагана английската версия.
 2. Условията могат да бъдат променяни по всяко време без предварително известие.